Pozitívan zárult Pakson, a NAÜ-OSART nemzetközi utóvizsgálat
2005. február 28., hétfő

Miroslav Lipar, a NAÜ munkacsopoort vezetője2005. február 28-án befejeződött a NAÜ-OSART (Nemzetközi Atomenergia Ügynökség - Üzemeltetés Biztonságát Vizsgáló Csoport) szakértői vizsgálata. Az egyhetes munka során a nemzetközi szakértői csoport a 2001. évi OSART vizsgálat és a 2003. évi üzemzavar után tartott szakértői felülvizsgálat javaslatainak, ajánlásainak megvalósulását és az előrehaladás megfelelőségét ellenőrizte.

A szakértő munkacsoport tagjai a kijelölt atomerőműves partnereik segítségével vizsgálatot folytattak az atomerőmű egész területén arra vonatkozóan, hogy milyen intézkedéseket hozott a PA Rt. a korábbi észrevételek alapján. A vizsgáló csoport kilenc tagja között volt NAÜ alkalmazott, illetve Ausztriából, Bulgáriából, Kanadából, Szlovákiából, Svájcból, és az Amerikai Egyesült Államokból különböző szakértők.

Az értékelés során helyszíni bejárásokkal, ellenőrzésekkel és személyes interjúkkal gyűjtöttek információkat. A vizsgálócsoport konzultációkat folytatott az erőmű dolgozóival, a helyszínen ellenőrizték az erőmű berendezéseinek állapotát, valamint az atomerőmű működését szabályozó dokumentumokat. A vizsgálat során megbizonyosodtak a 2003. év után elindított, a biztonságos működést erősítő folyamatok előrehaladásáról.
A korábban tett ajánlások teljesülését pozitívan értékelte a NAÜ utóvizsgálata. A mostani értékelés a 2001-ben és 2003-ban tett, összesen 80 ajánlás 71%-át teljes mértékben megvalósították, 29%-át pedig „megfelelő előrehaladásúnak” minősítette Miroslav Lipar, a szakértői csoport vezetője.

A sajtótájékoztatón Miroslav Lipar többek között elmondta, hogy a PA Rt. vezetése elkötelezett az erőmű biztonságának megtartása és folyamatos javítása érdekében, illetve elkötelezettje annak, hogy nukleáris biztonság abszolút prioritást élvezzen az atomerőműben. A vizsgáló csoport vezetője kiemelte, hogy az itt létük során a csapat minden információhoz hozzájutott, és lehetőségük volt arra is, hogy önállóan függetlenül ellenőrizzék le azokat az információkat, amelyeket kaptak, és amiket fontosnak tartottak a vizsgálat szempontjából. A csapat megállapította, hogy mint a paksi vezetők, mint az alkalmazottak nagyon nyitottak, és nagyon őszintén beszéltek minden felvetett kérdésről - mondta Miroslav Lipar úr.

Ezt követően Kovács József, a PA Rt. vezérigazgató úr mondta el véleményét:
- Lipar úr által elmondottak alapján, bátran kijelenthetem, hogy büszkék lehetünk az elmúlt hét vizsgálati programjának eredményére. A paksi atomerőmű két nagyon fontos dolgot igazolt az elmúlt héten. Az egyik, hogy a nukleáris biztonság a paksi atomerőmű számára rendkívül fontos dolog. A vizsgálók az itt végzett ellenőrzés során láthatták, tapasztalhatták, hogy valóban, amit a jövőképünkben megfogalmaztunk: a paksi atomerőmű a lehető legbiztonságosabban termeljen nukleáris energiát, az így is történik Pakson. A másik igen fontos megállapítása a teamnek, hogy vajon a paksi atomerőmű megtett-e mindent annak érdekében, hogy még egy olyan esemény ne következhessen be, mint 2003 áprilisában. A válasz az, hogy igen. Megtett a paksi atomerőmű mindent, és megtesz mindent annak érdekében, hogy hasonló esemény ne következhessen be.

Magam részéről nagy jelentőséget tulajdonítok a nemzetközi vizsgálatoknak. Ezeknek az eredménye úgy gondolom, hogy meghatározza, és hatással van egy atomerőmű társadalmi elfogadottságára, ami jelenleg 75%. Azt, hogy tudjuk igazolni biztonságos működésünket, garanciát jelent a jövő terveinek megvalósításához. Úgy gondolom, hogy a paksi atomerőmű biztonságosan képes üzemelni napjainkban, akkor képes még 20 évig biztonságosan üzemelni. Éppen ezért az üzemidő-hosszabbítással kapcsolatos törekvésünket mindenképpen erősíti, igazolja egy ilyen nemzetközi vizsgálatnak az eredménye - mondta Kovács József vezérigazgató úr.

Webszemle:
- Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA) - www.mfa.gov.hu –...
-
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség jelentése (pdf) - www.haea.gov.hu - ...

Videóriport:
Sajtótájékoztatón készült videó - közvetlen link
A videó ideje 15'46, képaránya 4:3, és felbontása - 720x576 (DVD).

Képriport a sajtótájékoztatóról

PaksNET online információk